Reglement Scootmobiel

Sinds mei 2014 beschikt de Gooise Golfclub over een tweetal scootmobielen. Vanaf 2019 zijn er ook nog twee van onze golfprofessional beschikbaar voor gebruik.

Van deze scootmobielen kan eenieder onder bepaalde voorwaarden gebruik maken.

 Aanmelden voor gebruik van scootmobiel

 • Bezitters van een officiële kaart van de Stichting Handicart, alsmede leden die wegens tijdelijk letsel zijn aangewezen op een handicart/scootmobiel kunnen zich aanmelden bij onze golfprofessional.

Spelregels

 • De scootmobiel mag alleen gebruikt worden door degene die zich aangemeld hebben.
 • De scootmobiel kan uitsluitend gebruikt worden onder begeleiding van een andere speler. Dit vanwege de veiligheid van de gebruiker.
 • De toegang tot de scootmobiel en het ter beschikking stellen wordt door de baancommissie, de wedstrijdleiding of onze golfprofessional José Loomans op de Gooise GolfClub geregeld.
 • Personen die voor de eerste keer gebruik maken van een handicart dienen zich vooraf te laten informeren en instrueren voor het gebruik.
 • Lesklanten van onze golfprofessional hebben voorrang tijdens de les.
 • Schade of een storing dient te worden gemeld bij een baancommissielid. Dit zo spoedig mogelijk en liefst bij teruggave van de scootmobiel.

Tarieven

 • Voor incidenteel gebruik van een scootmobiel geldt een tarief van € 5,00.
 • De afdracht van de vergoeding moet plaatsvinden door storting van het verschuldigde bedrag in een enveloppe met daarop uw naam en de datum of door afrekening op de kassa (Rubriek “Overige” -> scootmobiel).
 • Onbeperkt gebruik gedurende een kalenderjaar kan ook worden afgekocht door een storting van €50 ter attentie van de penningmeester.
 • Lesklanten van onze golfprofessional kunnen kosteloos gebruik maken van een scootmobiel tijdens de les.

Onderhoud

 • De golfclub zorgt voor opslag, onderhoud en eventuele vervanging.
 • De baancommissie draagt zorg voor het dagelijks onderhoud zoals het opladen van de accu’s en klein onderhoud.

Gebruik tijdens wedstrijden

 • Uitsluitend in overleg met de wedstrijdcommissie