Ereleden

Pieter Landman

Pakte begin jaren ‘90 de draad van de op sterven na dode Gooise GolfClub weer op en zorgde er samen met bestuursleden Friso Leunge, Wim Mesman en Willem van Dijk weer voor dat de Gooise een prachtige golfclub werd. Zat ook de legendarische bestuursvergaderingen voor waarbij steevast zoveel wijn vloeide dat geen van de aanwezigen zich de volgende dag kon herinneren wat er nou ook alweer precies besloten was. Verdienstelijk golfer, berucht om zijn trage stijl van putten.

Een geliefd golfer is ons ontvallen, Pieter is op 10 juni 2021 overleden.
Hij mocht 72 jaar worden.  

Willem van Dijk

Een stem als een bandschuurmachine, grappen die op een gemiddelde golfclub meteen een royement zouden betekenen, maar een hart van goud. Samen met voorzitter Pieter Landman, secretaris Friso Leunge en penningmeester Wim Mesman vormde Willem begin jaren 90 het bestuur van de Gooise die op dat moment nog slechts 30 betalende leden had en een groot aantal wildgolfers. Met inzet, enthousiasme én hulp van diverse commissies, lukte het de mannen om binnen luttele jaren van de Gooise weer een bloeiende vereniging te maken. Willem heeft zich ondanks zijn leeftijd en zwakke rug ontwikkeld tot een single handicapper die zich bij de senioren met de betere spelers van ons land kan meten.

Friso Leunge

Vanaf begin jaren 90 secretaris geweest en maker van het clubblad. Bekend om de “mooiste swing” van de vereniging, wat later werd bijgesteld tot het iets minder flatteuze ‘mooiste oefenswing‘ van de vereniging. Heeft zijn golftalent vooralsnog niet kunnen omzetten in een clubkampioenschap. Werd wel vier keer tweede, meestal achter Willem van Dijk. Augustus 2009 was het wel zover Friso is clubkampioen 2009 geworden, hulde.

Wim Mesman

Stille kracht achter het jaren ‘90 bestuur. Eerlijkste witte boord van de club, warme persoonlijkheid, financiële wizzkid. Zorgde er in zijn eentje voor dat de failliete boekhouding van de Gooise in no time weer op orde was. Maakte het onder andere financieel mogelijk dat greens werden vervangen, een clubhok en afslaghok werden gebouwd en een ondergrondse sproei-installatie werd aangelegd.

Dick “PIJP” Bouwman

Sinds Dick in 1997 begon met golfen was hij verknocht aan het spel. Zowel voor zijn werk als voor zijn hobby was Dick dagelijks in-op- langs de baan te vinden. Het vele dagelijkse spelen heeft hem uiteindelijk handicap 8.0 opgebracht en meerdere kampioenschappen. In 1999 werd hij lid van de baancommissie en in 2002 werd hij bestuurslid en baancommissaris van de Gooise GolfClub. Dick is mede bedenker en uitvoerder geweest van de vele metamorfoses die de baan heeft ondergaan. In 2012 werd door het bestuur (waar Dick lid van was) besloten dat er geen ereleden meer benoemd zouden worden. In 2016, toen Dick afscheid nam van het bestuur, werd unaniem besloten om voor hem een uitzondering te maken op deze regel.