Local Rules per 6 april 2023

Buiten de Baan
Buiten de Baan wordt gemarkeerd door palen en/of hekken met witte markeringen. Een bal is ook buiten de Baan wanneer hij aan de andere zijde van het afscheidingshek tussen de Baan en de hockeyvelden ligt.

Grond in bewerking en aangepaalde bomen
GUR gedefinieerd door blauwe paaltjes en aangepaalde bomen moeten ontweken worden. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 2.4), moet de speler die belemmering zonder strafslag ontwijken volgens Regel 16.1f.

Status kunststof afslagmatten
Op alle holes is de mat de afslagplaats. Volgens Regel 6.2b moet een speler deze holes beginnen door een bal te slaan van ergens op de mat. Ook moet de speler zijn of haar stand innemen op de mat.

Een kunststof afslagmat is een integraal onderdeel van de Baan wanneer deze in gebruik is als afslagmat, in alle andere gevallen is het een vast obstakel waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1a.

Droppingzones
Indien een bal in de hindernis achter de green van Hole 7/16 of van Hole 8/17 ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal
die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, heeft de speler de volgende opties
met een strafslag:

  • Ontwijken volgens Regel 17.1 of
  • Als extra mogelijkheid, mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone droppen. De droppingzone bevindt zich
    links achter de green van Hole 7/16 of van Hole 8/17 en wordt aangeduid met een tegel met de letters “DZ”. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3 en droppen moet binnen 1 stoklengte vanaf de “DZ” tegel.

Buiten de Baan of hindernis
Indien een bal tijdens het spelen van Hole 2/11 of Hole 9/18 in de hindernis voor de afslagplaats van Hole 3/12 ligt, gemarkeerd met witte palen of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, dan ligt hij buiten de Baan. Deze palen worden tijdens het spelen van Hole 2/11 of Hole 9/18 beschouwd als out–of-bounds markeringen. Voor alle andere holes zijn zij vaste obstakels.
De speler heeft de volgende optie met een strafslag

  • Ontwijken volgens Regel 18.2a.

Indien een bal tijdens het spelen van Hole 1/10 of Hole 3/12 in de hindernis voor de afslagplaats van Hole 9/18 ligt, gemarkeerd met witte palen of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in de hindernis, dan ligt hij buiten de Baan. Deze palen worden tijdens het spelen van Hole 1/10 of Hole 3/12 beschouwd als out–of-bounds markeringen. Voor alle andere holes zijn zij vaste obstakels.
De speler heeft de volgende optie met een strafslag:

  • Ontwijken volgens Regel 18.2a. 

De met rode palen gemarkeerde hindernis links van Hole 6/15 en van Hole 7/16 zijn maar aan één kant gemarkeerd en strekt zich uit tot het oneindige. De speler heeft de volgende optie: 

  • Ontwijken volgens Regel 17.1

Straf voor overtreding van de Local Rules: 

De algemene straf (Strokeplay: 2 strafslagen, Matchplay: verlies van de hole

Voorrang
Hole 1 heeft voorrang met afslaan op Hole 3. 
Hole 5 heeft voorrang met afslaan op Hole 4. 
Hole 8 heeft voorrang met afslaan op Hole 7. 
Bij het spelen van Hole 1 uitkijken bij het passeren van de afslagplaats van Hole 9. 
Bij het spelen van Hole 9 uitkijken bij de oversteek van Hole 1. 
  
Winterregel Plaatsen (vanaf 1 november tot 1 april) 
Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler mag de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen. Nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel. 
Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough gemaaid op fairwayhoogte of lager.
 

Download Local Rules