Clublied

In deze onzekere tijden is er behoefte aan een beetje goede moed en verbondenheid. Met morele steun van Helène Toutenhoofd heeft Gerry Cauvern een clublied gemaakt. Na goedkeuring van het bestuur werd het in de ledenvergadering van 20 april 2011 voor de eerste maal samen gezongen. (Op de wijs van “Alle Menschen werden Brüder”).

 
In het Gooi zijn wij verenigd,
spelen golf met heilig vuur.

Zonneschijn of wind en regen,
wij zijn één met de natuur.

Tegenslag zal ons verbinden,
zelfvertrouwen geeft ons macht.

Kleine club van goede vrinden.
Groot zijn wij in eigen kracht!

Gerry Cauvern.