Algemeen

Privacy wet

Beste leden en relaties,

Zoals jullie al enige tijd uit de media hebben kunnen vernemen gaat per 28 mei a.s. de nieuwe Europese privacy wet in. Deze wet, ook wel de AVG of GDPR wet genoemd, geldt ook voor verenigingen en sportclubs. Dus ook voor de Gooise Golfclub. Met deze email willen wij vanuit het Bestuur je op de hoogte brengen welke maatregelen de vereniging Gooise Golfclub heeft genomen om aan deze wetgeving te kunnen voldoen.
Door deze email aan alle leden en relaties te versturen en ook als Nieuwsbericht op de site en in de Nieuwsbrief te publiceren, gaan wij als Bestuur ervan uit iedereen die lid is of een relatie met de club heeft ingelicht te hebben omtrent de waarborging van de persoonsgegevens door de vereniging Gooise Golfclub.

Privacy policy statement
De Gooise Golfclub heeft dan ook op haar website een Privacy policy statement geplaatst. In deze Privacy policy staat beschreven hoe de Gooise Golfclub met je persoonsgegevens omgaat. Om de Privacy policy te lezen ga je naar www.gooisegolfclub.nl en klik je op de link Privacy policy.

Ledenlijst en Fotoboek
De Gooise golfclub heeft binnen haar besloten en beveiligde omgeving de mogelijkheid voor leden om te zien wie er allemaal lid zijn van de Gooise Golfclub. Als je bent ingelogd is er de mogelijkheid om via de knop Clubinformatie de Ledenlijst en fotoboek te bekijken. Standaard staat elke lid daar op.

Indien je als lid niet wilt voorkomen in de ledenlijst overzicht, dan heb je de mogelijkheid om je zelf van de Ledenlijst en Fotoboek af te halen. Dit kan je doen door in het Menu aan de linkerzijde op Persoonlijk te klikken en dan te kiezen voor Instellingen gevolgd door Profiel. Hier vink je aan of je wel of niet zichtbaar wilt zijn voor de club leden.

Handicaplijst
Door de stengere wetgeving mogen wij als Golfclub ook niet zomaar meer lijsten met namen, telefoonnummers, emailadressen e.d. ophangen in het clubhuis. Dit betekent dat ook de Handicaplijst niet meer opgehangen zal worden in het clubhuis.

Foto’s op de website
Al jaar en dag zie je op onze website elke dag een foto op de pagina staan. Zo ook binnen het besloten en beveiligde deel van onze website kan je foto’s bekijken van activiteiten die plaats hebben gevonden. Vaak betreft het hier foto’s van een golf tafereel waarop leden van onze club te zien zijn. Indien het zo is dat je op een foto voorkomt en niet wilt dat deze op de website zichtbaar is voor iedereen, laat dit dan weten aan de Webmaster via webmaster@gooisegolfclub.nl. Graag zo precies mogelijk aangeven om welke foto(‘s) het gaat. Binnen een redelijk termijn zal de foto(‘s) dan worden verwijderd of dusdanig aangepast dat je niet meer herkenbaar in beeld bent.

Disclaimer
Het Bestuur van de Gooise Golfclub gaat ervan uit met deze email en publicatie als Nieuwsbericht alle leden en of relaties van de Gooise Golfclub naar behoren te hebben geïnformeerd omtrent de maatregelen die genomen zijn in het kader van de AVG c.q. GDPR wet. De Gooise Golfclub legt de verantwoording bij het lid en/of relatie om aan te geven dat hij of zij wil afwijken van de standaard instellingen. Mocht je ondanks al onze voorzorgsmaatregelen van mening zijn dat jouw persoonsgegevens geschonden kunnen worden c.q. zijn, laat dit dan weten via secretariaat@gooisegolfclub.nl zodat er naar een passende oplossing gezocht kan worden.

Namens het Bestuur.